Kauba tagastamine

Kaupade tagastamine

Ostja on kohustatud oma tagastamissoovist teada andma 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist e-posti aadressil info@domingo.ee. Kauba tagastamisega seonduvad kulud kannab ostja, v.a juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Kaubaga võib tutvuda, et veenduda selle sobivuses.

Taganemisõigus ei kehti toodetele, mis on valmistatud eritellimusena ostja mõõtude ja/või soovide järgi. Eritellimustoodete valmistamine võib eeldada Müüjalt (Snakes OÜ) koheste kulutuste tegemist, mistõttu ei ole Müüjal kohustust aktsepteerita tellimuste tühistamist peale 24 tunni möödumist tellimuse edastamisest ja kinnitamisest alates.

Eritellimusena valminud toodeteks loetakse kõik tooted, mida müüja on pidanud ükskõik millisel viisil töötlema, et kohandada toormaterjal ostja soovidele vastavaks (nt voodipesu komplektid).

Kui Müüja on valmistanud vastavalt Tellija soovidele voodipesu ja selle Tellijale edastanud ning Tellija soovib tellimust tühistada, on Müüjal õigus tagastada 80% tellimuse kogusummast, jättes 20% tellimuse kogusummast kulunud tööaja ning materjali hüvitamiseks. Kui ostja ja müüja vahel sõlmitakse kirjalik kokkulepe tellitud toodete tagastamiseks, tasub tagastamisega seotud kulud ostja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

14 päeva jooksul tagastatud toode peab olema originaalpakendis ning samasuguses kompleksuses nagu ostjale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub ostjani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel ostjale.

14 päeva jooksul tagastatud toode peab olema originaalpakendis ning samasuguses kompleksuses nagu ostjale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub ostjani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel ostjale.

Tähelepanu! Kõik tagastatavad tooted on kliendi vastutusel senikaua, kui need on jõudnud meie lattu. Veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada on välistatud.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt tellimuse alusel saadud tasud.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Kui saate kauba kätte postiautomaadi kaudu ning pakend(id) on purunenud või rikutud, palume pakendeid pildistada ja saata meiliaadressile info@domingo.ee.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.